98,85% vermindering van ammoniakemissies met Inno+

Nog twee CompoLiner luchtwassers naar China verscheept

Inno+ helpt een varkenshouder in Frankrijk

Grone projectomschrijving – Sept 2020