Inno+ levert luchtwassers met innovatief systeem voor warmteterugwinning aan Kuijpers Kip in Horst aan de Maas

Duurzame kip door extreem lage uitstoot en energie neutrale pluimveestal

Kuijpers Kip bouwt in Horst aan de Maas een nieuwe productielocatie voor haar Kloeke Kip vleeskuikens. Het bedrijf gaat op deze locatie een van de meest duurzame en diervriendelijke kip van dit moment produceren. Inno+ levert de luchtwassers en een innovatief systeem voor warmteterugwinning. Daardoor voldoet het Kuijpers Kip ruim aan de eisen voor het terugdringen van geur, ammoniak, fijnstof en kiemen. Kuijpers Kip slaagt er dankzij het nieuwe concept voor warmteterugwinning van Inno+ bovendien in om kip te produceren zonder de inzet van brandstoffen.

Dit is de ruimte waar de koude en warme lucht gemixt wordt.

Warmte van volwassen dieren terug winnen om in te zetten bij jonge kuikens

Kuijpers Kip gaat in Horst aan de Maas haar Kloeke Kip produceren in vier leeftijdsgroepen. Met het nieuwe Triple EEE systeem van Inno+ reinigt Kuijpers Kip eerst alle uitgaande ventilatielucht. Daardoor reduceert ze ammoniak, fijnstof PM10, fijnstof PM 2.5 en kiemen. De uitgaande ventilatielucht warmt automatisch het waswater in de luchtwasser op. Door de inzet van een speciaal ontwikkelde warmtewisselaar wint Inno+ de warmte uit het luchtwaswater terug om op twee manieren in te zetten. Een deel van de teruggewonnen warmte wordt gebruikt om de inkomende ventilatielucht voor te verwarmen. Kuijpers Kip kan daardoor zelfs op koude dagen optimaal blijven ventileren om zo af te rekenen met vocht, tocht en schommelingen in het stalklimaat. Een ander deel van de teruggewonnen warmte wordt via een warmtepomp opgewaardeerd tot 45°C. Ideaal voor het verwarmen van de stallen. Door meer warmte toe te passen bij de vleeskuikens voorkomt Kuijpers Kip gezondheidsproblemen. Door de inzet van warmteterugwinning via het Triple EEE systeem van Inno+ kan Kuijpers Kip haar stallen verwarmen zonder de inzet van fossiele brandstoffen. Daardoor behoort de Kloeke Kip straks tot een van de meest duurzame kipconcepten van dit moment.

Eén van de grootste opdrachten uit de geschiedenis van Inno+

Voor Inno+ uit Panningen is de levering van de luchtwassers en warmteterugwinning aan Kuijpers Kip één van haar grootste opdrachten uit haar geschiedenis. De toepassing van warmteterugwinning bij vleeskuikens in verschillende leeftijdsgroepen is nieuw en toonaangevend voor de pluimveehouderij van de toekomst. Het project is het eerste in een reeks van vier projecten waarin Kuijpers Kip investeert. Aan de voorbereiding van het meest duurzame en diervriendelijke concept ging 15 jaar voorbereiding vooraf. Kloeke Kip maakt onderdeel uit van het Nieuwe Gemengde Bedrijf dat naast het vleeskuikenbedrijf van Kuijpers Kip ook uit een varkensbedrijf bestaat. Ook daar wil Inno+ de luchtwassers en het Triple EEE systeem voor warmteterugwinning leveren.