Van Asten, januari 2021 – €5448.98 bespaard, 22291.6 Kg minder CO2

Van Asten - Inno+

In 2019 is door de familie van Asten een nieuw biggenhuis gebouwd. In dit nieuwe biggenhuis is plaats voor maar liefst 19.600 biggen, terwijl de dieren een oppervlakte hebben van 0,4m2 per dier. De biggenstal is geen gewone stal, de stal is voorzien van de nieuwste technieken op het gebied van voer, hygiëne en het klimaat.

Inno+ heeft samen met van Asten een uitzonderlijk Triple EEE systeem ontwikkeld wat een zeer merkbaar en aangenaam klimaat realiseert. Een concreet resultaat is dat de hokken schoon blijven en dat er geen sprake meer is van hoestende varkens in de gehele stal. Dit systeem is daarnaast in staat om met 1kW elektrische energie gemiddeld 49,6kW thermische energie te genereren (COP 49,6).

Enorme besparingen

De binnenkomende lucht wordt voorverwarmd door grondwater en in de tweede fase wordt de energie verkregen uit een warmtepomp. De binnenkomende lucht is hierdoor altijd warmer dan minimaal 7 °C (zie onderstaande grafiek). In de zomer is het systeem in staat om de binnenkomende lucht te koelen, waardoor een constant klimaat kan worden gerealiseerd. Een bijkomend voordeel is dat er meer geventileerd kan worden in de afdelingen waardoor er een lagere ammoniak- en CO2 concentratie is in de afdelingen. Dit draagt bij aan de gezondheid van de dieren. Het klimaat wordt daarnaast voortdurend in de gaten gehouden door temperatuur, ammoniak, CO2 en RV sensoren.

Temperatuurverhouding biggenstal

Het Triple EEE systeem heeft afgelopen Januari 2021 maar liefst 112.244 kWh thermische energie opgewekt met maar 2.263,1 kWh elektrische energie, dit resulteert in een Coëfficiënt Of Performance (COP) van 49,6. Vertaald in euro’s betekend is dit een besparing van €5448,98 en een totale besparing van 96%! Verder is er in Januari op het bedrijf 22.291,6Kg CO2 minder uitgestoten door de lucht voor te verwarmen.

Download hieronder het klimaatrapport voor alle details.

    Voor meer informatie over het Triple EEE-systeem of onze andere producten, bekijk ons productoverzicht of neem contact op door onderstaand contactformulier in te vullen. We zijn ook telefonisch bereikbaar via 31(0)77 – 4657360.

    Interesse? Wij nemen contact met u op!

      Geïnteresseerd in