Inno+ lanceert een nieuwe generatie luchtwassers

Panningen – Steeds vaker is er kritiek op boeren dat hun stallen te milieubelastend zijn. Ondanks het feit dat er steeds meer vraag naar vlees is, neemt de druk toe om de uitstoot van belastende gassen uit intensieve veehouderijen sterk terug te dringen en zo overlast voor het milieu en omwonenden te beperken. Dat de uitstoot -ondanks groei van de veehouderijen- toch sterk teruggedrongen kan worden bewijst een duurzame klimaatspecialist uit Nederland.

Energieneutrale stallen hebben de toekomst

Inno+ heeft een zeer goede reputatie als het gaat om reductie van ammoniak, geur- en fijnstof uitstoot. In de afgelopen 15 jaar zijn er in en buiten Nederland al diverse projecten gerealiseerd waarbij uitstoot van belastende stoffen aanzienlijk terug gedrongen zijn. Daarnaast zijn er zelfs al enkele energieneutrale stallen gerealiseerd!

Wereldwijde roep om uitstoot reductie veehouderijen

De vraag naar uitstoot reductie wordt wereldwijd steeds sterker. Enerzijds om de milieudoelstellingen te behalen maar zeker ook om te zorgen voor een goede balans in de leefomgeving. In opdracht van moederbedrijf Big Dutchman ( de toonaangevende leverancier van innovatieve apparatuur voor moderne pluimvee- en varkensproductie wereldwijd ) is Inno+ aan de slag gegaan om haar luchtwassers verder te optimaliseren en plug-and-play te produceren. Dit laatste is belangrijk om de luchtwasser wereldwijd gemakkelijk te ïmplementeren.

Tot wel 90% reductie van ammoniak uitstoot nieuwe luchtwasser Porcus

“Dankzij de kennis, kunde en de 15 jaar ervaring van onze engineers -die nauw samenwerken met varkenshouderijen- is het ons gelukt om een plug-and-play chemische luchtwasser te ontwikkelen die ammoniak uitstoot tot en met 90% reduceert. Daarnaast hebben we een Biologische luchtwasser waarbij we minimaal 70% ammoniak uitstoot reduceren, minstens 45% geur en 60% fijnstof.” Aldus Maurice Ortmans oprichter. “Maar wellicht is het nog belangrijker dat deze Porcus luchtwasser eenvoudig te vervoeren en te implementeren is. Zo kan de luchtwasser wereldwijd ingezet worden om uitstoot verder te reduceren en stalcondities te verbeteren.”

365 dagen per jaar

Om uitstoot van schadelijke stoffen en geuroverlast daadwerkelijk terug te dringen zijn goede luchtwassers noodzakelijk. De huidige generatie luchtwassers zijn te vaak van slechte kwaliteit of zo complex dat ze moeilijk te installeren en onderhouden zijn. Hierdoor is het rendement van de luchtwassers laag. Bij de ontwikkeling van de Porcus was het dus een vereiste dat de luchtwasser makkelijk te vervoeren, installeren en onderhouden is. Vandaar dat de luchtwasser is voorzien van een complete, geprefabriceerde module. In deze module zit een ruimte, waarin alle technische onderdelen zijn gemonteerd. Dit maakt on-site installatie en onderhoud zo eenvoudig mogelijk.

Zo kunnen varkenshouders wereldwijd 365 dagen per jaar een goed rendement behalen en emissies sterk terugdringen. Dat garanderen wij met de nieuwe Porcus luchtwasser.