Waarom luchtwasseronderhoud cruciaal is

Luchtwasser stal van Inno+

De luchtwasser is een alarmlamp voor de hygiëne op uw bedrijf! Het is de laatste stap in het proces en helpt u te signaleren of er aandachtspunten in de stal zijn.

Velen in de agrarische sector zijn niet blij met luchtwassers en zien ze als een onnodige kostenpost die door de overheid wordt opgelegd. Maar als het wel op u van toepassing is, moeten ze ook zo weinig mogelijk kosten geven. Om dit te bereiken is regelmatige inspectie en onderhoud essentieel.
Net zo belangrijk als elke andere bedrijfsactiviteit op het bedrijf, zoals het schoonmaken van de stallen tussen de rondes door of zorgen dat de dieren een comfortabele plek hebben om te leven, goed voer en schoon water.

Het imago is alles

De luchtwasser kan ook bijdragen aan een positief imago voor de sector. De publieke opinie bepaalt in toenemende mate hoe we ons, in naam van een goede bedrijfsvoering, presenteren en dit leidt tot wat wel en niet mag. Inspecties door milieudiensten zullen steeds vaker plaats gaan vinden. Tijdens deze controles is het van belang dat de technologie die gebruikt wordt om de vereiste doelstellingen te bereiken, ‘gezien’ wordt als goed functionerend. Wanneer een inspecteur op bezoek komt, kunt u ervan uitgaan dat een eerste indruk van groot belang is. Daarom willen wij u erop wijzen hoe belangrijk het is dat uw luchtwasser, inclusief de technische ruimte, er altijd spik en span uitziet. Dit werkt in uw voordeel. Het straalt uit dat u trots bent op uw installatie en het krijgt de aandacht die het verdient.

Een schone werkplek in de luchtwasser heeft ook een positief effect op de stemming van de medewerkers op de boerderij en de technici die binnenkomen voor service en onderhoud. U staat immers zelf liever in een mooie schone ruimte dan tussen de spinnenwebben op een rommelige zolder.

Vroegtijdig opsporen om kosten te besparen

Bovendien kunnen storingen en defecten in een schone en nette installatie veel eerder worden ontdekt en verholpen, waardoor storingen en onnodige kosten worden beperkt. In de afgelopen jaren hebben we ons gerealiseerd dat het essentieel is dat iemand verantwoordelijk wordt gemaakt voor de luchtwassers. De taak van deze aangewezen persoon is om ervoor te zorgen dat de verschillende periodieke controles en werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd en beheerd.
Wat we zien is dat bedrijven die dit hebben geregeld hun zaken op orde krijgen en minder afhankelijk zijn van onze ondersteuning. De wassers presteren beter en de klant kan adequater ingrijpen bij storingen. Ze zijn in staat om zelf bepaalde storingen te verhelpen, hun controles soepel te laten verlopen en te besparen op servicekosten.

Bewaking van de luchtwasserprestaties

Nu het warmer wordt, is het heel belangrijk dat uw luchtwassers schoon blijven. Wanneer ze vuil worden, betekent dit dat er meer en meer weerstand in de luchtwasser ontstaat, waardoor het mogelijk is dat het juiste ventilatieniveau niet kan worden bereikt. U kunt de vervuiling van de wasser aflezen aan het drukverschil. Dit kan op het scherm van de besturing of in de datalogging via “Pressure drop Pa current”. Het is zeer belangrijk om dit regelmatig te controleren.

  • Vervuiling betekent dat uw ventilatie harder moet werken om de lucht door de pakketten te krijgen. Dit kan extra belasting veroorzaken en extra elektrisch vermogen vergen. Een hoger stroomverbruik brengt meer kosten met zich mee.
  • Vervuiling betekent dat er minder openingen in het pakket zijn om de ventilatielucht door te duwen. Dus wanneer dezelfde m3 per uur moet worden bereikt, zal de luchtsnelheid toenemen, met een kans op het ontsnappen van zure nevel. Met schade door corrosie aan gebouwen en omgeving als gevolg. Tevens zullen de reducties van ammoniak en geur hierdoor afnemen.
  • Vervuiling van de wasser betekent dat de pakketten en de steunen onnodig worden overbelast, met mogelijke schade of instorting tot gevolg.

Het is daarom belangrijk dat u de sproeiers en de waterverdeling en vervuiling van uw luchtwasser regelmatig controleert. Het kan zijn dat deze controles moeten worden aangepast op basis van wat u waarneemt:

  • Is er schuimvorming?
  • Is er sprake van slijmvorming?
  • Ziet u afwijkingen in het drukverschil over de luchtwasser (drukmeting)?

Volgende:

  1. Zorg ervoor dat de luchtwasser technisch in orde is
  2. Reinig de luchtwasser zoals beschreven in de handleiding
  3. Als het probleem blijft bestaan, controleer dan het waswater zoals hier onder beschreven

Bemonstering:

In sommige gevallen is het raadzaam om het luchtwasser water te laten bemonsteren op de aanwezigheid van vervuiling door gisten en schimmels. Dit betreft het waswater en niet het spuiwater. Om een betrouwbaar monster te krijgen, kunt u het beste contact opnemen:

Trouw Voeding
Nijverheidsweg 2
3881 LA Putten
Nederland

www.trouwnutrition.nl
Telefoonnummer: +31 (0)341 371 611 (of ander laboratorium).

Parameternorm

Enterobacteriën < 100 kve/ml Schimmels < 10.000 kve/ml Gisten < 10.000 kve/ml * Chloor (Cl2) < 1 mg/ liter * TOC (totaal organische koolstof) < 250 mg/ liter * Alleen van toepassing op biologische luchtwassers. Voorzichtig bij het toedienen van ontsmettingsmiddelen (zoals Selco BE+) in biologische luchtwassers. Dit kan de bacteriële werking in de luchtwasser verstoren. Is het probleem nog niet opgelost en heeft u vragen, neem dan contact op met onze serviceafdeling (077-4657360 keuze 2) of stuur een e-mail naar service@inno-plus.nl.

Jos Vervoort – Service coordinator