Nieuw gemengde bedrijf in Horst investeert in duurzame energiesystemen door warmte terugwinning van Inno+

Varkensvlees produceren zonder de inzet van aardgas

Houbensteyn Groep bouwt in Horst aan de Maas een nieuwe productielocatie voor 19.000 vleesvarkens met de naam Heideveld.

Volgens Martin Houben wordt het een innovatieve stal van wereldformaat met veel aandacht voor duurzaamheid en dierwelzijn. Inno+ levert de luchtwassers en twee innovatieve systemen voor warmteterugwinning. Dankzij deze duurzame energiesystemen slaagt Heideveld erin om gezond en duurzaam varkensvlees te produceren zonder de inzet van aardgas”

Triple EEE Warmteterugwinning voor een beter stalklimaat

Heideveld laat in Horst aan de Maas jonge biggen opgroeien tot volgroeide vleesvarkens. Binnen het nieuwe zogenaamde Triple EEE systeem van Inno+ reinigt Heideveld eerst alle uitgaande ventilatielucht van ammoniak, geur en fijnstof met behulp van luchtwassers. Door het reinigen van de uitgaande ventilatielucht, warmt automatisch het waswater in de luchtwasser op. Via een speciaal ontwikkelde warmtewisselaar wint Inno+ de warmte uit het luchtwaswater terug. Deze warmte wordt gebruikt om koude, inkomende buitenlucht voor te verwarmen. Heideveld slaagt er daardoor in ’s winters alle inkomende ventilatielucht met 12°C tot 17°C te verwarmen met enkel teruggewonnen warmte. Zo kan Heideveld het hele jaar optimaal blijven ventileren zonder vocht, tocht en schommelingen in het stalklimaat.

Lichaamswarmte van oudere dieren terugwinnen via de stalvloeren

Heideveld voert haar vleesvarkensstal in Horst uit met 50% dichte stalvloeren die uitnodigen om languit op te liggen. Via een tweede innovatie, wint  Inno+ de lichaamswarmte van oudere vleesvarkens terug via een buizenstelsel in de vloer. Het water dat hierdoorheen continue wordt rondgepompt warmt zo op tot 30°C. Via een speciale warmtepomp wordt dit water opgewaardeerd tot 40°C voor het verwarmen van de vloeren bij jonge biggen. Tegelijkertijd ontstaat er water van 20°C om vloeren te koelen. Door vloeren bij zware vleesvarkens te koelen en vloeren bij jonge biggen te verwarmen ontstaat een comfortabel klimaat voor alle dieren. Dat resulteert in een betere groei, voerconversie en gezondheid. De warmtepomp levert een overschot aan warm water. Dat gaat Heideveld inzetten voor het reinigen van stallen en de voerinstallatie. Ze gebruikt het warme water ook om voer te fermenteren en brijvoer te verwarmen.

Energie neutrale vleesvarkensstal

Onder andere door de investering in de twee duurzame energiesystemen voor warmteterugwinning, gaat Heideveld in haar nieuwe bedrijf varkensvlees produceren zonder de inzet van aardgas. Het nieuwe energiesysteem zorgt niet alleen voor duurzame energie, er ontstaat ook een beter klimaat in de varkensstal. Inno+ levert haar nieuwe stalconcept in samenwerking met haar dealer Versleijen Installatie Techniek  uit Oirlo.