Corona update: realisatie projecten

Geachte relatie,

We zitten met z’n allen in een tijd met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en alle daaruit voortkomende nieuwe uitdagingen. In dit bericht brengen wij u kort op de hoogte van de status van de activiteiten binnen Inno+ BV. Ondanks de huidige situatie werken we gewoon door op de best mogelijke manier en met de grootste mogelijke voorzichtigheid voor onze medewerkers en voor onze relaties. In de realisatie van de huidige projecten zullen we samen met elkaar moeten afstemmen hoe we zo goed en veilig mogelijk kunnen werken onder gezamenlijk per project af te spreken spelregels. Daarbij dienen we allen de spelregels van de overheid als basis te respecteren. In het zicht van de huidige problemen met het Corona virus zijn de afgesproken leveringsdata onderhevig aan verandering. Wij als Inno+ BV zijn afhankelijk van onze toeleveranciers die ook allen te maken hebben met de huidige crisis. Vele onderdelen die we als Inno+ BV toepassen komen ook uit andere landen waar we te maken hebben met andere spelregels, bv complete lock downs.

Wij als Inno+ BV doen ons uiterste best om werkzaamheden tijdig uit te voeren, maar kunnen dat in het licht van de huidige “Corona situatie” helaas niet altijd garanderen. Om formele redenen moeten we daarom een beroep op overmacht (force majeure) doen. We hopen op uw begrip. Waar mogelijk zullen we u nader informeren over de specifieke gevolgen voor werk dat Inno+ BV bij u uitvoert. Daarbij kunnen we dan in overleg treden over hoe we zo goed, snel en veilig mogelijk in onderling overleg de activiteiten en leveringen kunnen uitvoeren.

We wensen u allen veel sterkte en gezondheid toe in deze situatie en laten we hopen dat we weer zo snel mogelijk in normaal vaarwater terecht kunnen komen.

Maurice Ortmans
Directeur Inno+ BV.