Verminder emissie met de chemische luchtwasser

Het terugbrengen van geur en stofdeeltjes wordt steeds belangrijker, omdat er meer en meer grond wordt gebruikt voor woningen. Dit leidt ertoe dat bewoonde gebieden en veehouders dichter bij elkaar komen. Er kunnen dus geurproblemen ontstaan voor de bewoners van deze gebieden. Daarnaast hebben de stofdeeltjes een negatief effect op mensen in de omgeving. De uitstoot hiervan dient daarom te worden teruggebracht.

Download de whitepaper met praktische tips

    Geïnteresseerd in