Verminder emissie met de biologische luchtwasser

Het verwijderen van geur en stofdeeltjes wordt alsmaar belangrijker, omdat er steeds meer grond wordt gebruikt voor woningen. Dit leidt ertoe dat boerderijen en bewoonde gebieden dichter bij elkaar komen. Er kunnen dus geurproblemen ontstaan voor de bewoners van deze gebieden. Daarnaast hebben de stofdeeltjes een negatief effect op mensen in de omgeving. De uitstoot hiervan dient daarom te worden verlaagd.

Download de whitepaper met praktische tips

    Geïnteresseerd in